Dauerausstellung

Ludzie i krajobraz

w dziełach Lovisa Corintha, Käthe Kollwitz i malarzy z Nid

Dział Sztuk Pięknych prezentuje obrazy, rzeźby i grafikę artystów pochodzących z Prus Wschodnich lub tam tworzących. W pierwszym rzędzie można zapoznać się z pracami wykładowców i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu, działającej w latach 1845-1945. Muzealny spacer prowadzi od dzieł w manierze historyzmu do Nowej Rzeczowości. Najcenniejszymi obiektami są dzieła Lovisa Corintha i Käthe Kollwitz. Wspomniana jest także kontynuacja tej tradycji artystycznej po 1945 roku.

Drugi punkt ciężkości położono na działalność twórczą w osadzie artystycznej w Nidzie, która powstała po koniec XIX wieku, wśród zachwycającego krajobrazu Mierzei Kurońskiej, na który składają się rozległe wydmy pomiędzy zatoką a otwartym morzem.

Z kolei w gabinecie grafiki prezentowane są wystawy czasowe różnorodnych prac z kolekcji muzealnej, które wykraczają poza te dwa tematy główne.