Muzeum

Otwarte w 1987 r. Muzeum Krajowe, utrzymywane i wspierane instytucjonalnie przez państwo niemieckie oraz kraj związkowy Dolną Saksonię, prezentuje cenne, rzadkie i nietypowe eksponaty, które zabiorą Państwa w niezwykłą podróż przez krajobraz, historię i kulturę Prus Wschodnich oraz Niemców nadbałtyckich.

Dlaczego siedziba muzeum mieści się w Lüneburgu? Otóż w 1945 r. zakończyła się trwająca około 700 lat historia niemieckiego osadnictwa w Prusach Wschodnich. Po II wojnie światowej prowincję tę podzielono i odłączono od Niemiec. Wielu niemieckich uchodźców i wypędzonych dotarło do Lüneburga. Już w 1958 r. uciekinierzy z Prus Wschodnich założyli tu Wschodniopruskie Muzeum Łowiectwa. To właśnie zbiory tego muzeum stały się później zalążkiem kolekcji nowoczesnego Krajowego Muzeum Prus Wschodnich.

Muzeum Prus Wschodnich ściśle współpracuje z instytucjami kulturalnymi Europy Środkowo-Wschodniej, z zamiarem pogłębiania wzajemnego porozumienia oraz przyjacielskiej współpracy w duchu wspólnej europejskiej idei, by móc wspólnie badać i zachowywać niemieckie dziedzictwo kulturowe.