Impressum

Dane według § 5 Ustawy o mediach

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich
Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg

Tel. +49 (0)4131 75995-0
Fax: +49 (0)4131 75995-11

Email:
Internet: www.ostpreussisches-landesmuseum.de

Dyrektor: dr Joachim Mähnert

Zastępstwo:

Organem prowadzącym jest:

Ostpreußische Kulturstiftung / Fundacja Kultury Prus Wschodnich
Postfach 17
91791 Ellingen
Przewodniczący zarządu: Rolf-Dieter Carl

Kontakt:

Tel. +49 (0)4131 75995-0
Fax: +49 (0)4131 75995-11

Email:

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich jest finansowane ze strony pani Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na mocy ustawy Parlamentu RFN oraz ze środków Kraju Związkowego Dolnej Saksonii.
Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana i zaprogramowana przez Homann Güner Blum Visuelle Kommunikation.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych w skrócie

Wskazówki ogólne

Podane tu wskazówki służą do ogólnej orientacji w zakresie tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzacie naszą stronę internetową. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się te dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Dokładne informacje na ten temat znajdziecie w klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych pod tym tekstem.

Polityka prywatności w naszym serwisie internetowym

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie zajmuje się administrator serwisu. Dane kontaktowe ten temat znajdą Państwo w stopce redakcyjnej strony.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Część informacji pozyskiwana jest z danych przekazywanych dobrowolnie przez Państwa. Może tu np. chodzić o dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT podczas Państwa wizyty na naszej stronie. Chodzi tu przede wszystkim o dane techniczne (np. dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego czy czasu wejścia na stronę). Gromadzenie tych danych przebiega automatycznie podczas wizyty Państwa na naszej stronie.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest pobierana w celu zagwarantowania niezakłóconego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane podczas analizy zachowań użytkowników na stronie.

Jakie prawa przysługują Państwu względem Państwa danych?

Każdy z użytkowników ma w każdym momencie prawo do otrzymania bezpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorców i celu przechowywania swoich danych osobowych. Poza tym każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych. W tej kwestii oraz w innych zapytaniach dotyczących ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas, na adres podany w stopce redakcyjnej strony. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia innych usługodawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej istnieje statystyczna możliwość pomiaru aktywności użytkownika. Analiza Państwa preferencji w serwisie internetowym następuje z reguły anonimowo i bez możliwości wstecznego przypisania ich do konkretnego użytkownika. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dokonywania tego pomiaru lub też zapobiec mu poprzez rezygnację z używania pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższej klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec analizy aktywności na stronie. O przysługujących w tym zakresie możliwościach poinformujemy Państwa w następującej dalej klauzurze informacyjnej o ochronie danych osobowych.

Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Usługodawcy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych z najwyższą starannością. Traktujemy Państwa dane osobowe zgodnie z polityką zaufania, a także w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz niniejszej klauzuli informacyjnej.

Podczas użytkowania niniejszej strony internetowej pobierane są różnorodne dane osobowe. Pod tym pojęciem rozumie się dane, które pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, jakiego typu dane są przez nas gromadzone i w jakim celu używane.

Przypominamy, że przesyłanie danych w sieci Internet (np. podczas komunikacji za pomocą wiadomości e-mail) może napotkać na luki w systemie bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych osobowych przed ewentualnym użyciem przez osoby trzecie nie jest technicznie możliwa.

Odnośnik do organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Krajowe Muzeum Prus Wschodnich
Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg
Telefon: (0)4131 75995-0
E-Mail:

Pod pojęciem organu odpowiedzialnego rozumiemy osobę fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub we współpracy z innymi decyduje o celach i metodach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów mailowych etc.).

Odwołanie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Większość procedur przetwarzania danych wymaga jednoznacznej zgody Państwa. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać nam informację drogą mailową. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego. Odpowiedzialnym organem nadzorującym do spraw ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza instytucja. Listę pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Organ nadzorczy:
Rząd Środkowej Frankonii,
Nadzór Fundacji,
Promenade 27,
91522 Ansbach

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądacie bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona używa do szyfrowania certyfikatu SSL lub rozwinięcia TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po znaku kłódki widocznym w wierszu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które są nam przekazywane, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możecie skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli macie dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec reklamy elektronicznej

Sprzeciwiamy się wykorzystaniu naszych danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w celu wysyłania nam niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku nieuzgodnionego wysłania nam informacji reklamowych poprzez spamowanie skrzynki e-mail.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

„Ciasteczka“

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie („ciasteczka”). Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie użytkownika na stronie. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki ich nie usuniecie. Te pliki pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie czasami lub za każdym razem oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcji koszyka sprzedażowego) są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. służące do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania po stronach), są one omówione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

- Typ i wersja przeglądarki

- Użytkowany system operacyjny

URL strony odsyłającej

- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

- Czas wizyty w serwisie

- Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślecie nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, w tym podane w nim dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych dalej bez Państwa zgody

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczające jest nieformalne powiadomienie wysyłane do nas e-mailem. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem pozostaje niekwestionowana.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poprosicie o ich usunięcie, nie cofniecie zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych już nie będzie miał zastosowania (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to & Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej są zintegrowane wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Można je rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy Państwo odwiedzają naszą stronę internetową, wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między Waszą przeglądarką a serwerem Facebook. Dzięki temu poprzez adres IP Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziliście naszą stronę. Jeśli klikniecie przycisk „Lubię to” na Facebooku w trakcie gdy jesteście Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, to możecie połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na FB. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do Pańskiego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie znamy treści przekazywanych danych ani sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod adresem: https: // dede. facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzycie sobie Państwo, aby Facebook mógł przypisać wizytę na naszej stronie do Waszego konta użytkownika na Facebooku, proszę wylogować się z konta na Facebooku.

5. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, to potrzebujemy od Państwa adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteście właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzacie się na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są gromadzone, lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza rejestracji w newsletterze będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie można odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i na ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane, które przechowują Państwo u nas w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas zapisywane, dopóki nie zrezygnujecie z newslettera, oraz usunięte po rezygnacji z newslettera. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail z listy członków), pozostają nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, dzięki której można organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Jeśli wprowadzą Państwo dane w celu otrzymania biuletynu (np. adres e-mail), to zostaną one zapisane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z „Privacy-Shield UE-USA”. „Privacy-Shield” to umowa zawarta między Unią Europejską (UE) a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności przechowywania danych w USA z europejskimi standardami ochrony danych.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Podczas otwierania wiadomości e-mail wysłanej za pomocą MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (tak zwany sygnał nawigacyjny) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Tych informacji nie można przypisać do konkretnego odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newslettera. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Wasze dane były analizowane przez MailChimp, to muszą zrezygnować z newslettera. W tym celu zapewniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Można także zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można odwołać zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane przechowywane przez nas w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięcia po rezygnacji z subskrypcji newslettera Państwa danych zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów MailChimp. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail z listy członków), pozostają nienaruszone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tak zwaną „umowę o przetwarzaniu danych”, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowę można wyświetlić pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sampleagreement/.